نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمد عابدي مشاهده محمد عابدي در شجره نامه مشاهده محمد عابدي در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
او    نوزدهم تیر 1396 درگذشت.  او  بیستم تیر 1396 در گلزار شهداي دستگردبه خاک سپرده شد.1 2 

محمد و همسرش منصوره حاج کريمي

محمد و منصوره  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.2   آنها داشتند یک پسر به نام: ابوالفضل.Page last modified