نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمدحسين حاج کريمي مشاهده محمدحسين حاج کريمي در شجره نامه مشاهده محمدحسين حاج کريمي در شجره نامه

محمدحسين سال 1330 متولد شده است.  او  در سن 63 سالگی   سال 1393 درگذشت.  او در باغ رضوان- قطعه 52به خاک سپرده شد.

محمدحسين و همسرش اعظم حاج کريمي

محمدحسين و اعظم  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند دو پسر و یک دختر  به نام: رسول, احمدرضا و منصوره.Page last modified