نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمدحسين حاج کريمي مشاهده محمدحسين حاج کريمي در شجره نامه مشاهده محمدحسين حاج کريمي در شجره نامه

محمدحسين  چهارم دی 1330 در اصفهان متولد شده است.1   او  به علت ایست قلبی در سن 63 سالگی    بیست و پنجم دی 1393 در اصفهان درگذشت.  او  بیست و ششم دی 1393 در باغ رضوان- قطعه 52- بلوك 1- رديف 19- شماره 8به خاک سپرده شد.2 1 


محمدحسين و همسرش اعظم حاج کريمي

محمدحسين و اعظم  به صورت شرعی و قانونی سال 1356 در اصفهانبوسیله آيت الله طاهري ازدواج کردند.1   آنها داشتند دو پسر و یک دختر  به نام: رسول, احمدرضا و منصوره.Page last modified