نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث نفيسه لاري مشاهده نفيسه لاري در شجره نامه مشاهده نفيسه لاري در شجره نامه

نفيسه  دهم دی 1358 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اصغر لاري و مادرش عصمت الهي می باشد.  جد مادری او  غلامحسين الهي  و سکينه براتيان بود. او دارد سه برادر و یک خواهر  به نام: غلامرضا, رسول, مهدي و فاطمه.  او فرزند دوم از پنج فرزند می باشد .


نفيسه و همسرش مجيد حمزه اي

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نفيسه و مجيد  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند یک پسر و یک دختر  به نام: حامد و هما.Page last modified