نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث نفيسه لاري مشاهده نفيسه لاري در شجره نامه مشاهده نفيسه لاري در شجره نامه

نفيسه در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اصغر لاري و مادرش عصمت الهي می باشد.  جد مادری او  غلامحسين الهي  و سکينه براتيان بود. او دارد سه برادر و یک خواهر  به نام: رضا, رسول, مهدي و فاطمه.


نفيسه و همسرش مجيد حمزه اي

نفيسه و مجيد  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: حامد و هما.Page last modified