نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر حامد حمزه اي مشاهده حامد حمزه اي در شجره نامه مشاهده حامد حمزه اي در شجره نامه

حامد  نوزدهم اردیبهشت 1384 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مجيد حمزه اي و مادرش نفيسه لاري می باشد.  جد مادری او  اصغر لاري  و عصمت الهي می باشد. او دارد یک خواهر به نام: هما.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند می باشد .Page last modified