نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر رضا لاري مشاهده رضا لاري در شجره نامه مشاهده رضا لاري در شجره نامه

رضا در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اصغر لاري و مادرش عصمت الهي می باشد.  جد مادری او  غلامحسين الهي  و سکينه براتيان بود. او دارد دو برادر و دو خواهر  به نام: رسول, مهدي, نفيسه و فاطمه.


رضا و همسرش راضيه نادعليان

رضا و راضيه  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: حسين و زهرا.Page last modified