نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث فاطمه لاري مشاهده فاطمه لاري در شجره نامه مشاهده فاطمه لاري در شجره نامه

فاطمه در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اصغر لاري و مادرش عصمت الهي می باشد.  جد مادری او  غلامحسين الهي  و سکينه براتيان بود. او دارد سه برادر و یک خواهر  به نام: رضا, رسول, مهدي و نفيسه.


فاطمه و همسرش اکبر الفت نيا

فاطمه و اکبر  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک دختر به نام: صبا.Page last modified