نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر رسول لاري مشاهده رسول لاري در شجره نامه مشاهده رسول لاري در شجره نامه

رسول  هجدهم شهریور 1360 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اصغر لاري و مادرش عصمت الهي می باشد.  جد مادری او  غلامحسين الهي  و سکينه براتيان بود. او دارد دو برادر و دو خواهر  به نام: غلامرضا, مهدي, نفيسه و فاطمه.  او فرزند سوم از پنج فرزند می باشد .


رسول و همسرش مريم الهي

رسول و مريم  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر به نام: اميرحسين.Page last modified