نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر رسول لاري مشاهده رسول لاري در شجره نامه مشاهده رسول لاري در شجره نامه

رسول در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اصغر لاري و مادرش عصمت الهي می باشد.  جد مادری او  غلامحسين الهي  و سکينه براتيان بود. او دارد دو برادر و دو خواهر  به نام: رضا, مهدي, نفيسه و فاطمه.


رسول و همسرش مريم الهي

رسول و مريم  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر به نام: اميرحسين.Page last modified