نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر اصغر لاري مشاهده اصغر لاري در شجره نامه مشاهده اصغر لاري در شجره نامه

اصغر در اصفهان متولد شده است.1 

اصغر و همسرش عصمت الهي

اصغر و عصمت  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند سه پسر و دو دختر  به نام: رضا, رسول, مهدي, نفيسه و فاطمه.Page last modified