نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر اصغر لاري مشاهده اصغر لاري در شجره نامه مشاهده اصغر لاري در شجره نامه

اصغر  بیست و چهارم دی 1328 در اصفهان متولد شده است.1 

اصغر و همسرش عصمت الهي

اصغر و عصمت  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند سه پسر و دو دختر  به نام: غلامرضا, رسول, مهدي, نفيسه و فاطمه.Page last modified