نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مجيد حمزه اي مشاهده مجيد حمزه اي در شجره نامه مشاهده مجيد حمزه اي در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
مجيد  اول فروردین 1347 در اصفهان متولد شده است.1   او  به علت سرطان ريه, در سن 49 سالگی    هفتم بهمن 1396 در اصفهان درگذشت.  او  هشتم بهمن 1396 در باغ رضوان- قطعه 43- بلوك 27- رديف 1- شماره 30به خاک سپرده شد.2 1 

مجيد و همسرش نفيسه لاري

مجيد و نفيسه  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند یک پسر و یک دختر  به نام: حامد و هما.Page last modified