نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث هما حمزه اي مشاهده هما حمزه اي در شجره نامه مشاهده هما حمزه اي در شجره نامه

هما در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مجيد حمزه اي و مادرش نفيسه لاري می باشد.  جد مادری او  اصغر لاري  و عصمت الهي می باشد. او دارد یک برادر به نام: حامد.Page last modified