نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مهدي عبدالحسيني نيا مشاهده مهدي عبدالحسيني نيا در شجره نامه مشاهده مهدي عبدالحسيني نيا در شجره نامه

مهدي در اصفهان متولد شد.1  پدرش محمد عبدالحسيني نيا و مادرش طاهره براتيان بود.  جد مادری او  محمدعلي براتيان  و ربابه براتيان بود. او دارد یک برادر و دو خواهر  به نام: محسن, ندا و فاطمه.  او فرزند دوم از چهار فرزند می باشد .


مهدي و همسرش آسيه کاشاني

مهدي و آسيه  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک دختر به نام: سارا.Page last modified