نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مهدي عبدالحسيني نيا مشاهده مهدي عبدالحسيني نيا در شجره نامه مشاهده مهدي عبدالحسيني نيا در شجره نامه

مهدي  سيزدهم مرداد 1361 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمدعلي عبدالحسيني نيا و مادرش طاهره براتيان بود.  جد مادری او  شهيد محمدعلي براتيان  و ربابه براتيان بود. او دارد یک برادر و دو خواهر  به نام: محسن, ندا و فاطمه.  او فرزند دوم از چهار فرزند می باشد .
مهدي و همسرش آسيه کاشاني

مهدي و آسيه  به صورت شرعی و قانونی  پنجم مهر 1386 در اصفهانبوسیله آيت الله ناصري ازدواج کردند.1   آنها دارند یک دختر به نام: سارا.Page last modified