نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث ندا عبدالحسيني نيا مشاهده ندا عبدالحسيني نيا در شجره نامه مشاهده ندا عبدالحسيني نيا در شجره نامه

ندا  بیست و هفتم شهریور 1359 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمدعلي عبدالحسيني نيا و مادرش طاهره براتيان بود.  جد مادری او  شهيد محمدعلي براتيان  و ربابه براتيان بود. او دارد دو برادر و یک خواهر  به نام: مهدي, محسن و فاطمه.  او فرزند اول از چهار فرزند می باشد .
ندا و همسرش سعيد محمدي

ندا و سعيد  به صورت شرعی و قانونی  پانزدهم بهمن 1378 در اصفهانبوسیله آقاي بهشتي ازدواج کردند.1   آنها دارند سه دختر به نام: مبينا, مليکا و حلما.Page last modified