نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث ندا عبدالحسيني نيا مشاهده ندا عبدالحسيني نيا در شجره نامه مشاهده ندا عبدالحسيني نيا در شجره نامه

ندا در اصفهان متولد شد.1  پدرش محمد عبدالحسيني نيا و مادرش طاهره براتيان بود.  جد مادری او  محمدعلي براتيان  و ربابه براتيان بود. او دارد دو برادر و یک خواهر  به نام: مهدي, محسن و فاطمه.  او فرزند اول از چهار فرزند می باشد .


ندا و همسرش سعيد محمدي

ندا و سعيد  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند سه دختر به نام: مبينا, مليکا و هلما.Page last modified