نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث آسيه کاشاني مشاهده آسيه کاشاني در شجره نامه مشاهده آسيه کاشاني در شجره نامه

آسيه  چهاردهم فروردین 1364 در اصفهان متولد شده است.1 آسيه و همسرش مهدي عبدالحسيني نيا

آسيه و مهدي  به صورت شرعی و قانونی  پنجم مهر 1386 در اصفهانبوسیله آيت الله ناصري ازدواج کردند.1   آنها دارند یک دختر به نام: سارا.Page last modified