نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محسن عبدالحسيني نيا مشاهده محسن عبدالحسيني نيا در شجره نامه مشاهده محسن عبدالحسيني نيا در شجره نامه

محسن  بیست و سوم مرداد 1363 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمدعلي عبدالحسيني نيا و مادرش طاهره براتيان بود.  جد مادری او  شهيد محمدعلي براتيان  و ربابه براتيان بود. او دارد یک برادر و دو خواهر  به نام: مهدي, ندا و فاطمه.  او فرزند دوم از چهار فرزند می باشد .
محسن و همسرش شادي نخجوان نيا

محسن و شادي  به صورت شرعی و قانونی  چهارم تیر 1389 در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک دختر به نام: نازنين زهرا.Page last modified