نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محسن عبدالحسيني نيا مشاهده محسن عبدالحسيني نيا در شجره نامه مشاهده محسن عبدالحسيني نيا در شجره نامه

محسن  بیست و سوم مرداد 1363 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمدعلي عبدالحسيني نيا و مادرش طاهره براتيان بود.  جد مادری او  شهيد محمدعلي براتيان  و ربابه براتيان بود. او دارد یک برادر و دو خواهر  به نام: مهدي, ندا و فاطمه.  او فرزند دوم از چهار فرزند می باشد .
محسن و همسرش شادي نخجوان نيا

محسن و شادي  به صورت شرعی و قانونی  چهارم تیر 1389 در اصفهان ازدواج کردند.1  آنها دارند یک دختر به نام: نازنين زهرا.Page last modified