نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محسن عبدالحسيني نيا مشاهده محسن عبدالحسيني نيا در شجره نامه مشاهده محسن عبدالحسيني نيا در شجره نامه

محسن در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمد عبدالحسيني نيا و مادرش طاهره براتيان بود.  جد مادری او  محمدعلي براتيان  و ربابه براتيان بود. او دارد یک برادر و دو خواهر  به نام: مهدي, ندا و فاطمه.  او فرزند دوم از چهار فرزند می باشد .


محسن و همسرش شادي نخجوان

محسن و شادي  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک دختر به نام: نازنين زهرا.Page last modified