نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث فاطمه عبدالحسيني نيا مشاهده فاطمه عبدالحسيني نيا در شجره نامه مشاهده فاطمه عبدالحسيني نيا در شجره نامه

فاطمه در اصفهان متولد شد.1  پدرش محمد عبدالحسيني نيا و مادرش طاهره براتيان بود.  جد مادری او  محمدعلي براتيان  و ربابه براتيان بود. او دارد دو برادر و یک خواهر  به نام: مهدي, محسن و ندا.  او فرزند آخر از چهار فرزند می باشد .


فاطمه و همسرش سيد احسان موسوي يار

فاطمه و احسان  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified