نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث فاطمه عبدالحسيني نيا مشاهده فاطمه عبدالحسيني نيا در شجره نامه مشاهده فاطمه عبدالحسيني نيا در شجره نامه

فاطمه  نهم تیر 1366 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمدعلي عبدالحسيني نيا و مادرش طاهره براتيان بود.  جد مادری او  شهيد محمدعلي براتيان  و ربابه براتيان بود. او دارد دو برادر و یک خواهر  به نام: مهدي, محسن و ندا.  او فرزند آخر از چهار فرزند می باشد .

فاطمه و همسرش سيد احسان موسوي يار

عکس های همسر / خانوادگی
فاطمه و احسان  به صورت شرعی و قانونی  سيزدهم دی 1386 در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified