نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمدعلي عبدالحسيني نيا مشاهده محمدعلي عبدالحسيني نيا در شجره نامه مشاهده محمدعلي عبدالحسيني نيا در شجره نامه

محمدعلي  بیستم دی 1331 در اصفهان متولد شده است.1 
محمدعلي و همسرش طاهره براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
محمدعلي و طاهره  به صورت شرعی و قانونی  شهریور 1358 در اصفهانبوسیله حاج آقا اسماعيلي ازدواج کردند.1   آنها داشتند دو پسر و دو دختر  به نام: مهدي, محسن, ندا و فاطمه.Page last modified