نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث ريحانه براتيان مشاهده ريحانه براتيان در شجره نامه مشاهده ريحانه براتيان در شجره نامه

ريحانه در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اصغر براتيان و مادرش ملوک می باشد.  پدر بزرگش  شکرالله براتيان و مادر بزرگ  پدری او فاطمه براتيان می باشد. او دارد دو برادر و دو خواهر  به نام: رضا, رسول, رزيتا و رضوان.


ريحانه و همسرش محمد

ريحانه و محمد  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر به نام: پارسا.Page last modified