نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث ريحانه براتيان مشاهده ريحانه براتيان در شجره نامه مشاهده ريحانه براتيان در شجره نامه

ريحانه  چهارم شهریور 1362 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اصغر براتيان و مادرش ملوک حقيقت پور می باشد.  جد پدری اش   شکرالله براتيان و فاطمه براتيان بود. او دارد دو برادر و دو خواهر  به نام: رضا, رسول, رزيتا و رضوان.  او فرزند آخر از پنج فرزند می باشد .


ريحانه و همسرش علي محمدي

ريحانه و علي  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر به نام: پارسا.Page last modified