نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث رزيتا براتيان مشاهده رزيتا براتيان در شجره نامه مشاهده رزيتا براتيان در شجره نامه

رزيتا در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اصغر براتيان و مادرش ملوک می باشد.  پدر بزرگش  شکرالله براتيان و مادر بزرگ  پدری او فاطمه براتيان می باشد. او دارد دو برادر و دو خواهر  به نام: رضا, رسول, رضوان و ريحانه.


رزيتا و همسرش علي

رزيتا و علي  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: امين و نگار .Page last modified