نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث ملوک حقيقت پور مشاهده ملوک حقيقت پور در شجره نامه مشاهده ملوک حقيقت پور در شجره نامه

ملوک  هفتم تیر 1333 در اصفهان متولد شده است.1 

ملوک و همسرش اصغر براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
ملوک و اصغر  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند دو پسر و سه دختر  به نام: رضا, رسول, رزيتا, رضوان و ريحانه.Page last modified