نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث رضوان براتيان مشاهده رضوان براتيان در شجره نامه مشاهده رضوان براتيان در شجره نامه

رضوان  بیست و دوم آذر 1356 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اصغر براتيان و مادرش ملوک حقيقت پور می باشد.  جد پدری اش   شکرالله براتيان و فاطمه براتيان بود. او دارد دو برادر و دو خواهر  به نام: رضا, رسول, رزيتا و ريحانه.  او فرزند سوم از پنج فرزند می باشد .


رضوان و همسرش رسول مبلي

رضوان و رسول  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر به نام: اميرمحمد.Page last modified