نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث رضوان براتيان مشاهده رضوان براتيان در شجره نامه مشاهده رضوان براتيان در شجره نامه

رضوان در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اصغر براتيان و مادرش ملوک حقيقت پور می باشد.  جد پدری اش   شکرالله براتيان و فاطمه براتيان بود. او دارد دو برادر و دو خواهر  به نام: رضا, رسول, رزيتا و ريحانه.


رضوان و همسرش رسول مبلي

رضوان و رسول  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر به نام: اميرمحمد.Page last modified