نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث رضوان براتيان مشاهده رضوان براتيان در شجره نامه مشاهده رضوان براتيان در شجره نامه

رضوان در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اصغر براتيان و مادرش ملوک می باشد.  پدر بزرگش  شکرالله براتيان و مادر بزرگ  پدری او فاطمه براتيان می باشد. او دارد دو برادر و دو خواهر  به نام: رضا, رسول, رزيتا و ريحانه.


رضوان و همسرش رسول

رضوان و رسول  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر به نام: اميرمحمد.Page last modified