نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر رسول براتيان مشاهده رسول براتيان در شجره نامه مشاهده رسول براتيان در شجره نامه

رسول در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اصغر براتيان و مادرش ملوک حقيقت پور می باشد.  جد پدری اش   شکرالله براتيان و فاطمه براتيان بود. او دارد یک برادر و سه خواهر  به نام: رضا, رزيتا, رضوان و ريحانه.


رسول و همسرش معصومه متغير

رسول و معصومه  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر به نام: ماهان.Page last modified