نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر رسول براتيان مشاهده رسول براتيان در شجره نامه مشاهده رسول براتيان در شجره نامه

رسول در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اصغر براتيان و مادرش ملوک می باشد.  پدر بزرگش  شکرالله براتيان و مادر بزرگ  پدری او فاطمه براتيان می باشد. او دارد یک برادر و سه خواهر  به نام: رضا, رزيتا, رضوان و ريحانه.


رسول و

رسول و <نامشخص>  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر به نام: ماهان.Page last modified