نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر ابوالفضل جانثاري مشاهده ابوالفضل جانثاري در شجره نامه مشاهده ابوالفضل جانثاري در شجره نامه

ابوالفضل  چهاردهم مهر 1384 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش جمال جانثاري و مادرش زينب خدادادي می باشد.  جد مادری او  تقي خدادادي  و طيبه براتيان می باشد. او دارد یک برادر به نام: اميرعباس.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .Page last modified