نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر ابوالفضل جانثاري مشاهده ابوالفضل جانثاري در شجره نامه مشاهده ابوالفضل جانثاري در شجره نامه

ابوالفضل در اصفهان متولد شده است.1  پدرش جمال جانثاري و مادرش زينب خدادادي می باشد.  جد مادری او  تقي خدادادي  و طيبه براتيان می باشد. او دارد یک برادر به نام: اميرعباس.Page last modified