نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر اميرحسين جانثاري مشاهده اميرحسين جانثاري در شجره نامه مشاهده اميرحسين جانثاري در شجره نامه

اميرحسين در اصفهان متولد شد.1  پدرش جلال جانثاري و مادرش زينب خدادادي می باشد.  جد مادری او  تقي خدادادي  و طيبه براتيان می باشد. او دارد یک برادر به نام: ابوالفضل.Page last modified