نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر اميرعباس جانثاري مشاهده اميرعباس جانثاري در شجره نامه مشاهده اميرعباس جانثاري در شجره نامه

اميرعباس در اصفهان متولد شده است.1  پدرش جمال جانثاري و مادرش زينب خدادادي می باشد.  جد مادری او  تقي خدادادي  و طيبه براتيان می باشد. او دارد یک برادر به نام: ابوالفضل.Page last modified