نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر جلال جانثاري مشاهده جلال جانثاري در شجره نامه مشاهده جلال جانثاري در شجره نامه

جلال در اصفهان متولد شده است.1 

جلال و همسرش زينب خدادادي

جلال و زينب  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر به نام: ابوالفضل و اميرعباس.Page last modified