نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر جمال جانثاري مشاهده جمال جانثاري در شجره نامه مشاهده جمال جانثاري در شجره نامه

جمال  بیست و پنجم آذر 1357 در اصفهان متولد شده است.1 جمال و همسرش زينب خدادادي

جمال و زينب  به صورت شرعی و قانونی  بیست و نهم آذر 1381 در اصفهانبوسیله حاج آقا جانثاري ازدواج کردند.1  آنها دارند دو پسر به نام: ابوالفضل و اميرعباس.Page last modified