نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مليکا محمدي مشاهده مليکا محمدي در شجره نامه مشاهده مليکا محمدي در شجره نامه

مليکا  پنجم آبان 1388 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش سعيد محمدي و مادرش ندا عبدالحسيني نيا می باشد.  پدر بزرگش  محمدعلي عبدالحسيني نيا  و مادر بزرگ  مادری اش  طاهره براتيان بود. او دارد دو خواهر به نام: مبينا و حلما.  او فرزند دوم از سه فرزند می باشد .
Page last modified