نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث حلما محمدي مشاهده حلما محمدي در شجره نامه مشاهده حلما محمدي در شجره نامه

حلما  پنجم آبان 1391 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش سعيد محمدي و مادرش ندا عبدالحسيني نيا می باشد.  پدر بزرگش  محمدعلي عبدالحسيني نيا  و مادر بزرگ  مادری اش  طاهره براتيان بود. او دارد دو خواهر به نام: مبينا و مليکا.  او فرزند آخر از سه فرزند می باشد .Page last modified