نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث هلما محمدي مشاهده هلما محمدي در شجره نامه مشاهده هلما محمدي در شجره نامه

هلما در اصفهان متولد شده است.1  پدرش سعيد محمدي و مادرش ندا عبدالحسيني نيا می باشد.  پدر بزرگش  محمد عبدالحسيني نيا  و مادر بزرگ  مادری اش  طاهره براتيان بود. او دارد دو خواهر به نام: مبينا و مليکا.Page last modified