نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مبينا محمدي مشاهده مبينا محمدي در شجره نامه مشاهده مبينا محمدي در شجره نامه

مبينا در اصفهان متولد شده است.1  پدرش سعيد محمدي و مادرش ندا عبدالحسيني نيا می باشد.  پدر بزرگش  محمد عبدالحسيني نيا  و مادر بزرگ  مادری اش  طاهره براتيان بود. او دارد دو خواهر به نام: مليکا و هلما.Page last modified