نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر سعيد محمدي مشاهده سعيد محمدي در شجره نامه مشاهده سعيد محمدي در شجره نامه

سعيد  بیست و یکم تیر 1355 در اصفهان متولد شده است.1 سعيد و همسرش ندا عبدالحسيني نيا

سعيد و ندا  به صورت شرعی و قانونی  پانزدهم بهمن 1378 در اصفهانبوسیله آقاي بهشتي ازدواج کردند.1   آنها دارند سه دختر به نام: مبينا, مليکا و حلما.Page last modified