نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث آرنيکا تبريز نيا مشاهده آرنيکا تبريز نيا در شجره نامه مشاهده آرنيکا تبريز نيا در شجره نامه

آرنيکا  بیست و ششم فروردین 1396 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مسعود تبريز نيا و مادرش نيره خمسه می باشد.  پدر بزرگش  مرتضي تبريز نيا و مادر بزرگ  پدری او عزت براتيان می باشد. او دارد یک خواهر به نام: آوا.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند می باشد .Page last modified