نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث فاطمه حسني رضايي مشاهده فاطمه حسني رضايي در شجره نامه مشاهده فاطمه حسني رضايي در شجره نامه

فاطمه حسني در اصفهان متولد شده است.1  پدرش احسان رضايي و مادرش نفيسه عادلي نژاد می باشد.  جد پدری اش   کمال رضايي و عذرا براتيان می باشد. او دارد دو برادر به نام: اميرحسين و اميررضا.Page last modified