نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث فاطمه حسني رضايي مشاهده فاطمه حسني رضايي در شجره نامه مشاهده فاطمه حسني رضايي در شجره نامه

فاطمه حسني  هفدهم اردیبهشت 1392 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش احسان رضايي و مادرش نفيسه عادل نژاد می باشد.  جد پدری اش   کمال رضايي و عذرا براتيان می باشد. او دارد دو برادر به نام: اميرحسين و اميررضا.  او فرزند دوم از سه فرزند می باشد .Page last modified