نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر اميررضا رضايي مشاهده اميررضا رضايي در شجره نامه مشاهده اميررضا رضايي در شجره نامه

اميررضا  هفتم مهر 1394 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش احسان رضايي و مادرش نفيسه عادل نژاد می باشد.  جد پدری اش   کمال رضايي و عذرا براتيان می باشد. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: اميرحسين و فاطمه حسني.  او فرزند آخر از سه فرزند می باشد .Page last modified