نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر اميرحسين رضايي مشاهده اميرحسين رضايي در شجره نامه مشاهده اميرحسين رضايي در شجره نامه

اميرحسين  يازدهم دی 1381 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش احسان رضايي و مادرش نفيسه عادل نژاد می باشد.  جد پدری اش   کمال رضايي و عذرا براتيان می باشد. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: اميررضا و فاطمه حسني.  او فرزند اول از سه فرزند می باشد .Page last modified