نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر اميرحسين رضايي مشاهده اميرحسين رضايي در شجره نامه مشاهده اميرحسين رضايي در شجره نامه

اميرحسين در اصفهان متولد شد.1  پدرش احسان رضايي و مادرش نفيسه عادلي نژاد می باشد.  جد پدری اش   کمال رضايي و عذرا براتيان می باشد. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: اميررضا و فاطمه حسني.Page last modified