نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث کوثر صالحي مهر مشاهده کوثر صالحي مهر در شجره نامه مشاهده کوثر صالحي مهر در شجره نامه

کوثر  بیست و ششم دی 1392 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش سعيد صالحي مهر و مادرش مرضيه سادات داوودي می باشد.  جد پدری اش   خيرالله صالحي مهر و زهره سياوشي می باشد. او دارد یک خواهر به نام: يسنا.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .Page last modified