نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مرضيه السادات داوودي مشاهده مرضيه السادات داوودي در شجره نامه مشاهده مرضيه السادات داوودي در شجره نامه

مرضيه السادات  بیستم آبان 1364 در اصفهان متولد شده است.1 مرضيه السادات و همسرش سعيد صالحي مهر

عکس های همسر / خانوادگی
مرضيه السادات و سعيد  به صورت شرعی و قانونی سال 1386بوسیله حجت الاسلام روضاتي ازدواج کردند.  آنها دارند دو دختر به نام: کوثر و يسنا.Page last modified