نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مرضيه سادات داوودي مشاهده مرضيه سادات داوودي در شجره نامه مشاهده مرضيه سادات داوودي در شجره نامه

مرضيه سادات  بیستم آبان 1364 در اصفهان متولد شده است.1 مرضيه سادات و همسرش سعيد صالحي مهر

عکس های همسر / خانوادگی
مرضيه سادات و سعيد  به صورت شرعی و قانونی سال 1386بوسیله حجت الاسلام روضاتي ازدواج کردند.  آنها دارند دو دختر به نام: کوثر و يسنا.Page last modified