نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر علي براتيان مشاهده علي براتيان در شجره نامه مشاهده علي براتيان در شجره نامه

علي  دوم آبان 1392 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمد براتيان و مادرش مژگان ابراهيم زاده می باشد.  جد پدری اش   حسن براتيان و مهري جهانمرد می باشد. او دارد دو خواهر به نام: ساناز و آيناز.  او فرزند آخر از سه فرزند می باشد .Page last modified