نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر علي براتيان مشاهده علي براتيان در شجره نامه مشاهده علي براتيان در شجره نامه

علي در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمد براتيان و مادرش <نامشخص> می باشد.  جد پدری اش   حسن براتيان و مهري جهانمرد می باشد. او دارد دو خواهر به نام: ساناز و آيناز.Page last modified