نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث ساناز براتيان مشاهده ساناز براتيان در شجره نامه مشاهده ساناز براتيان در شجره نامه

ساناز در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمد براتيان و مادرش <نامشخص> می باشد.  جد پدری اش   حسن براتيان و مهري جهانمرد می باشد. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: علي و آيناز.Page last modified