نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمد براتيان مشاهده محمد براتيان در شجره نامه مشاهده محمد براتيان در شجره نامه

محمد در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حسن براتيان و مادرش مهري می باشد.  پدر بزرگش  شکرالله براتيان و مادر بزرگ  پدری او فاطمه براتيان می باشد. او دارد دو برادر و یک خواهر  به نام: مهدي, حسين و زهرا.


محمد و

محمد و <نامشخص>  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و دو دختر  به نام: علي, ساناز و آيناز.Page last modified