نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمد براتيان مشاهده محمد براتيان در شجره نامه مشاهده محمد براتيان در شجره نامه

محمد  سيزدهم فروردین 1354 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حسن براتيان و مادرش مهري جهانمرد می باشد.  جد پدری اش   شکرالله براتيان و فاطمه براتيان بود. او دارد دو برادر و یک خواهر  به نام: مهدي, حسين و زهرا.  او فرزند اول از چهار فرزند می باشد .


محمد و همسرش مژگان ابراهيم زاده

محمد و مژگان  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و دو دختر  به نام: علي, ساناز و آيناز.Page last modified