نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث آيناز براتيان مشاهده آيناز براتيان در شجره نامه مشاهده آيناز براتيان در شجره نامه

آيناز  بیست و یکم خرداد 1388 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمد براتيان و مادرش مژگان ابراهيم زاده می باشد.  جد پدری اش   حسن براتيان و مهري جهانمرد می باشد. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: علي و ساناز.  او فرزند دوم از سه فرزند می باشد .Page last modified