نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث آيناز براتيان مشاهده آيناز براتيان در شجره نامه مشاهده آيناز براتيان در شجره نامه

آيناز در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمد براتيان و مادرش <نامشخص> می باشد.  جد پدری اش   حسن براتيان و مهري جهانمرد می باشد. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: علي و ساناز.Page last modified