نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر حسين براتيان مشاهده حسين براتيان در شجره نامه مشاهده حسين براتيان در شجره نامه

حسين در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حسن براتيان و مادرش مهري جهانمرد می باشد.  جد پدری اش   شکرالله براتيان و فاطمه براتيان بود. او دارد دو برادر و یک خواهر  به نام: محمد, مهدي و زهرا.


حسين و

حسين و <نامشخص>  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified