نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر حسين براتيان مشاهده حسين براتيان در شجره نامه مشاهده حسين براتيان در شجره نامه

حسين  هشتم آبان 1365 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حسن براتيان و مادرش مهري جهانمرد می باشد.  جد پدری اش   شکرالله براتيان و فاطمه براتيان بود. او دارد دو برادر و یک خواهر  به نام: محمد, مهدي و زهرا.  او فرزند دوم از چهار فرزند می باشد .


حسين و همسرش نازنين زاهدي

حسين و نازنين  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified