نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر حسين براتيان مشاهده حسين براتيان در شجره نامه مشاهده حسين براتيان در شجره نامه

حسين در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حسن براتيان و مادرش مهري می باشد.  پدر بزرگش  شکرالله براتيان و مادر بزرگ  پدری او فاطمه براتيان می باشد. او دارد دو برادر و یک خواهر  به نام: محمد, مهدي و زهرا.Page last modified