نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث زهرا براتيان مشاهده زهرا براتيان در شجره نامه مشاهده زهرا براتيان در شجره نامه

زهرا در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حسن براتيان و مادرش مهري جهانمرد می باشد.  جد پدری اش   شکرالله براتيان و فاطمه براتيان بود. او دارد سه برادر به نام: محمد, مهدي و حسين.


زهرا و همسرش مجتبي دهقان

زهرا و مجتبي  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر به نام: پرهام.Page last modified