نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مهدي براتيان مشاهده مهدي براتيان در شجره نامه مشاهده مهدي براتيان در شجره نامه

پدرش حسن براتيان و مادرش مهري می باشد.  پدر بزرگش  شکرالله براتيان و مادر بزرگ  پدری او فاطمه براتيان می باشد. او دارد دو برادر و یک خواهر  به نام: محمد, حسين و زهرا.


مهدي و

مهدي و <نامشخص> در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: سپهر و سحر.Page last modified