نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مهدي براتيان مشاهده مهدي براتيان در شجره نامه مشاهده مهدي براتيان در شجره نامه

مهدي در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حسن براتيان و مادرش مهري جهانمرد می باشد.  جد پدری اش   شکرالله براتيان و فاطمه براتيان بود. او دارد دو برادر و یک خواهر  به نام: محمد, حسين و زهرا.


مهدي و همسرش بهاره

مهدي و بهاره در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: سپهر و سحر.Page last modified