نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر امير براتيان مشاهده امير براتيان در شجره نامه مشاهده امير براتيان در شجره نامه

امير  بیست و هفتم اردیبهشت 1361 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش عباس براتيان و مادرش فرشته رضايي می باشد.  پدر بزرگش  ميرزا محمود براتيان و مادر بزرگ  پدری او عفت آغا اميري می باشد. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: علي و نفيسه.  او فرزند اول از سه فرزند می باشد .
امير و همسرش آسيه رضايي

امير و آسيه  به صورت شرعی و قانونی  شانزدهم مهر 1386 در اصفهانبوسیله آيت الله شفتي ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر به نام: محمدحسين.Page last modified