نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث نفيسه براتيان مشاهده نفيسه براتيان در شجره نامه مشاهده نفيسه براتيان در شجره نامه

نفيسه در اصفهان متولد شد.1  پدرش عباس براتيان و مادرش فرشته رضايي می باشد.  پدر بزرگش  ميرزا محمود براتيان و مادر بزرگ  پدری او عفت آغا اميري می باشد. او دارد دو برادر به نام: امير و علي.


نفيسه و همسرش رضا کمال

نفيسه و رضا  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified