نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث فرشته رضايي مشاهده فرشته رضايي در شجره نامه مشاهده فرشته رضايي در شجره نامه

فرشته  سی ام شهریور 1341 در اصفهان متولد شده است.1 


فرشته و همسرش عباس براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
فرشته و عباس  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر و یک دختر  به نام: امير, علي و نفيسه.Page last modified