نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر علي براتيان مشاهده علي براتيان در شجره نامه مشاهده علي براتيان در شجره نامه

علي در اصفهان متولد شد.1  پدرش عباس براتيان و مادرش فرشته رضايي می باشد.  پدر بزرگش  ميرزا محمود براتيان و مادر بزرگ  پدری او عفت آغا اميري می باشد. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: امير و نفيسه.


علي و همسرش فاطمه ملا ابوطالبي

علي و فاطمه  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified