نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر علي براتيان مشاهده علي براتيان در شجره نامه مشاهده علي براتيان در شجره نامه

علي  ششم آذر 1370 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش عباس براتيان و مادرش فرشته رضايي می باشد.  پدر بزرگش  ميرزا محمود براتيان و مادر بزرگ  پدری او عفت سادات اميري می باشد. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: امير و نفيسه.  او فرزند آخر از سه فرزند می باشد .علي و همسرش فاطمه ملاابوطالبي

علي و فاطمه  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified