نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث ثمانه ابراهيمي مشاهده ثمانه ابراهيمي در شجره نامه مشاهده ثمانه ابراهيمي در شجره نامه

ثمانه در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مجتبي ابراهيمي و مادرش مهرالسادات علوي حجازي می باشد.  جد پدری او   عبدالحسين ابراهيمي و نصرت براتيان می باشد. او دارد یک برادر به نام: محمدصادق.


ثمانه و همسرش علي

ثمانه و علي  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.Page last modified