نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر حميد براتيان مشاهده حميد براتيان در شجره نامه مشاهده حميد براتيان در شجره نامه

حميد در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمدرضا براتيان و مادرش ملک ملاابوطالبي می باشد.  پدر بزرگش  ميرزا محمود براتيان و مادر بزرگ  پدری او عفت سادات اميري می باشد. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: حامد و هاله.


حميد و همسرش فرزانه جزيني

حميد و فرزانه  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified