نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر حميد براتيان مشاهده حميد براتيان در شجره نامه مشاهده حميد براتيان در شجره نامه

حميد در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمدرضا براتيان و مادرش ملک ملا ابوطالبي می باشد.  پدر بزرگش  ميرزا محمود براتيان و مادر بزرگ  پدری او عفت آغا اميري می باشد. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: حامد و هاله.


حميد و همسرش فرزانه جزيني

حميد و فرزانه  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified