نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث بهنواز مهدي زاده رنجبر مشاهده بهنواز مهدي زاده رنجبر در شجره نامه مشاهده بهنواز مهدي زاده رنجبر در شجره نامه

بهنواز  بیست و ششم دی 1389 در رفسنجان متولد شده است.1  پدرش محمدرضا مهدي زاده رنجبر و مادرش فهيمه محمدي زاده رنجبر می باشد.  جد مادری او  حسن محمدي زاده رنجبر  و زهرا براتيان بود. او دارد یک خواهر به نام: بهاره.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند می باشد .

Page last modified