نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث بهاره مهدي زاده رنجبر مشاهده بهاره مهدي زاده رنجبر در شجره نامه مشاهده بهاره مهدي زاده رنجبر در شجره نامه

بهاره  ششم اردیبهشت 1384 در رفسنجان متولد شده است.1  پدرش محمدرضا مهدي زاده رنجبر و مادرش فهيمه محمدي زاده رنجبر می باشد.  جد مادری او  حسن محمدي زاده رنجبر  و زهرا براتيان بود. او دارد یک خواهر به نام: بهنواز.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .

Page last modified