نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث فاطمه ملا محمدي مشاهده فاطمه ملا محمدي در شجره نامه مشاهده فاطمه ملا محمدي در شجره نامه

فاطمه  پانزدهم دی 1378 در رفسنجان متولد شده است.1  پدرش محمدرضا ملا محمدي و مادرش فرحناز محمدي زاده رنجبر می باشد.  جد مادری او  حسن محمدي زاده رنجبر  و زهرا براتيان بود. او دارد یک برادر به نام: امين.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند می باشد .
Page last modified